Chủng Loại FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 1,860 37,800,000  –  –
SVR CV60 1,850 37,600,000  –  –
SVR L 1,810 36,200,000  –  –
SVR 3L 1,800 36,000,000 10,800 11,000
SVR 5 1,670 33,400,000 9,800 10,000
SVR 10 1,630 32,400,000 9,500 9,700
SVR 20 1,610 32,100,000 9,400 9,600
RSS 1 1,860 37,200,000  –  –
RSS 3 1,830 36,500,000 10,900 11,100
Skim Block  – 22,000,000  –  –

Theo VRG

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác