Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm 20/8 tăng 200-400đ/kg so với hôm 19/8.

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 20/8

Chủng loại Ngày 20/8 Ngày 19/8 Thay đổi
SVR 3L 31100 30900 200
SVR 20 25400 25400 0
SVR 10 25600 25200 400

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 20/8

Chủng loại Ngày 20/8 Ngày 19/8 Thay đổi
SVR 5 26400 26200 200
SVR L 31200 31000 200

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 20/8

Chủng loại Ngày 20/8 Ngày 19/8 Thay đổi
RSS1 31800 31600 200
RSS3 31300 31100 200

Theo AgroMonitor

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác