Tháng 1/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,641.83 185.42
SVR L 36,655.48 171.45
SVR 5 32,238.15 150.79
SVR GP 32,061.88 149.96
SVR 10 31,636.73 147.97
SVR 20 31,512.30 147.39
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.380 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác