Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

14900-15000

-200

Zhejiang (East China)

14900

-300

Shanghai(East China)

14900-15000

-250

Tianjin (North China)

15000

-200

Yunnan (Southwest China)

14300

-100

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

15000

-200

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13400

-100

Shanghai(East China)

14000

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15300-15400 (with 17% VAT included)

-250

Shandong (North China)

14300-14400 (no tax)

-150

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12800-13000(with 17% VAT included)

-300

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12800-13000(with 17% VAT included)

-300

SVR3L

Hengshui (North China)

14200-14500 (no tax)

Shanghai(East China)

14600-14800(with 13% VAT included)

-200

Shandong (North China)

14200-14300(no tax)

-250

Zhejiang (East China)

15000-15200(with 13% VAT included)

Guangdong (South China)

14800-15000(with 13% VAT included)

Mong Cai Market

12400-12600

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2290-2320

-10

STR20

1980-2020

-45

RSS3 Composite

2000-2020

-25

Malaysia

SMR20

1960-2010

-30

SMR20 Composite

1960-1990

-30

Indonesia

SIR20

1920-1960

-35

SIR20 Composite

1950-1970

-40

Vietnam

SVR3L

2100-2140

SVR10

1820-2040

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2160-2180

-30

STR20

1850-1860

-60

STR20 Composite

1850-1870

-55

Malaysia

SMR20

1850-1860

-60

SMR20 Composite

1850-1870

-55

Indonesia

SIR20

1850

-30

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác