Tháng 7/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 43,214.46 198.41
SVR L 40,383.50 185.42
SVR 5 35,133.54 161.31
SVR GP 34,953.96 160.49
SVR 10 34,552.55 158.64
SVR 20 34,436.36 158.11
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.780 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác