Tháng 4

Giá chào bán

VND/Kg

US Cents/Kg

SVR CV

51,405.27

243.86

SVR L

48,184.77

228.58

SVR 5

39,791.03

188.76

SVR GP

39,607.00

187.89

SVR 10

39,167.38

185.80

SVR 20

39,044.69

185.22

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.080 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác