Tháng 12 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,110.36 193.37
SVR L 37,821.11 177.90
SVR 5 31,747.88 149.33
SVR GP 31,562.28 148.46
SVR 10 31,129.21 146.42
SVR 20 30,995.17 145.79
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.260 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác