Tháng 5/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 40,333.30 187.16
SVR L 38,316.12 177.80
SVR 5 29,682.97 137.74
SVR GP 29,515.74 136.96
SVR 10 29,108.12 135.07
SVR 20 28,982.70 134.49
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.550 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác