Tháng 10 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 46,112.35 217.72
SVR L 41,684.99 196.81
SVR 5 34,073.22 160.87
SVR GP 33,878.05 159.95
SVR 10 33,426.06 157.82
SVR 20 33,292.52 157.19
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.180 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác