Tháng 5/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 40,253.39 186.53
SVR L 38,264.79 177.32
SVR 5 29,671.96 137.50
SVR GP 29,494.03 136.67
SVR 10 29,085.85 134.78
SVR 20 28,970.72 134.25
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.580 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác