Tháng 8/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,133.49 188.86
SVR L 39,189.84 179.94
SVR 5 30,918.78 141.96
SVR GP 30,749.77 141.18
SVR 10 30,358.92 139.39
SVR 20 30,242.73 138.86
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.780 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác