Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 29100 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Mủ cao su RSS3 29100 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su RSS3 29100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su RSS3 29100 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su RSS3 29100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su RSS3 29100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su RSS3 29100 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su RSS3 29100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su RSS3 29100 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su RSS3 29100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 23800 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 23800 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR10 23800 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR10 23800 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 23800 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 23800 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 23800 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 23800 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 23800 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 23800 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 28800 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 28800 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 28800 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 28800 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 28800 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 28800 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 28800 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 28800 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 28800 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 28800 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác