Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9 năm 2014, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 127.609 tấn cao su thiên nhiên, đạt 206,41 triệu USD, tăng 12% về lượng và tăng 7,3% về giá trị, tuy nhiên giá giảm 4,2% so với tháng trứớc, bình quân đạt 1.618 USD/tấn.

Trước tình hình nhu cầu cao su tăng chậm và giá giảm mạnh, xuất khẩu cao su trong tháng 9/2014 tăng về lượng và tăng về giá trị là kết quả khích lệ cho ngành cao su Việt Nam.

So với tháng 9/2013, cao su xuất khẩu tháng 9/2014 tăng 21,1% về lượng nhưng giảm 10,7% về giá trị do giá giảm mạnh khoảng 26,2%. Tính đến hết tháng 9/2014, cao su xuất khẩu được 689,25 ngàn tấn, đạt khoảng 1,23 tỷ USD, giảm về lượng 3,4% và giảm mạnh 28% về giá trị do giá giảm sâu 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác