Cao su SVR3L (chưa bao gồm thuế) tại thị trường cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 31.3.2014 được chào quanh mức 12.900 đến 13.100, ở mức giá cuối tuần trowcs 28/3

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác