Theo ANRPC, lượng tiêu thụ cao su thiên nhiên năm 2013 của các nước thành viên đã tăng 5,6%, đạt 7,04 triệu tấn so với 6,67 triệu tấn của năm 2012.

Lượng tiêu thụ cao su thiên nhiên của các nước thành viên ANRPC trong mười tháng đầu năm 2013 đạt 5,57 triệu tấn, lượng tiêu thụ cao su thiên nhiên cùng kỳ năm 2012 là 5,52 triệu tấn. Trung Quốc là nước có lượng tiêu thụ cao su thiên nhiên cao nhất trong mười tháng đầu năm 2013, tăng 7,1% so với năm 2012, do sự gia tăng nhu cầu cao su thiên nhiên trong nước và sự phục hồi của nền kinh tế thế giới.

Theo Hiệp hội cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác