Cao su SVR3L (chưa bao gồm thuế) tại thị trường cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 7.3.2014 được chào quanh mức 12.200 đến12.400NDT/tấn.

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác