Giá sàn cao su thị trường VRG lần thứ 6, ngày 01-04-2014

Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

Nội địa

(VND/T) **

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50

21,600

44,100,000

0

0

SVR CV60

21,500

43,900,000

0

0

SVR L

2,110

42,900,000

0

0

SVR 3L

2,100

42,700,000

13,000

13,200

SVR 5

1,990

40,100,000

12,100

12,300

SVR 10

1,950

39,400,000

11,800

12,000

SVR 20

1,930

39,100,000

11,700

11,900

RSS 1

2,140

43,700,000

0

0

RSS 3

2,110

43,000,000

13,100

13,300

Skim Block

0

29,900,000

0

0

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác