Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27600 Gia Lai – TP.Pleiku -200
Mủ cao su RSS3 27600 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Mủ cao su RSS3 27600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -200
Mủ cao su RSS3 27600 Bình Dương – Bến Cát -200
Mủ cao su RSS3 27600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -200
Mủ cao su RSS3 27600 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Mủ cao su RSS3 27600 Đắk Lắk – Buôn Đôn -200
Mủ cao su RSS3 27600 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Mủ cao su RSS3 27600 Quảng Trị – Vĩnh Linh -200
Mủ cao su RSS3 27600 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Cao su SVR10 22500 Gia Lai – TP.Pleiku -300
Cao su SVR10 22500 Bình Phước – Lộc Ninh -300
Cao su SVR10 22500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -300
Cao su SVR10 22500 Bình Dương – Bến Cát -300
Cao su SVR10 22500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -300
Cao su SVR10 22500 Kon Tum – TP.Kon Tum -300
Cao su SVR10 22500 Đắk Lắk – Buôn Đôn -300
Cao su SVR10 22500 Đắk Nông – Đắk Mil -300
Cao su SVR10 22500 Quảng Trị – Vĩnh Linh -300
Cao su SVR10 22500 Quảng Bình – Bố Trạch -300
Cao su SVR3L 27400 Gia Lai – TP.Pleiku -200
Cao su SVR3L 27400 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Cao su SVR3L 27400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -200
Cao su SVR3L 27400 Bình Dương – Bến Cát -200
Cao su SVR3L 27400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -200
Cao su SVR3L 27400 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Cao su SVR3L 27400 Đắk Lắk – Buôn Đôn -200
Cao su SVR3L 27400 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Cao su SVR3L 27400 Quảng Trị – Vĩnh Linh -200
Cao su SVR3L 27400 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Phú Yên – Sông Hinh -100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác