Ngay sau khi nhận được phản ánh của hội viên về việc xin C/O mẫu D có ghi giá FOB khi xuất khẩu mặt hàng mủ cao su thiên nhiên sang Indonesia, ngày 08/9/2014, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét có hướng giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề này.

Phúc đáp văn bản của Hiệp hội, ngày 12/9/2014, Cục Xuất Nhập khẩu Bộ Công Thương đã có Công văn số 707/XNK-XXHH hướng dẫn rõ như sau:

“Ngày 25/12/2013 Cục Xuất Nhập khẩu có công văn số 629/XNK-XXHH hướng dẫn ghi trị giá FOB đối với Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D. Theo đó, trị giá FOB chỉ phải ghi trên ô số 8 của C/O nếu tiêu chí xuất xứ của hàng hóa là hàm lương giá trị khu vực (RVC).

Trong trường hợp áp dụng tiêu chí xuất xứ khác ngoài tiêu chí RVC, các Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực vẫn xem xét cấp C/O mẫu D có ghi giá FOB nếu doanh nghiệp xin C/O có văn bản đề nghị và nêu rõ lý do”.

Hiệp hội xin trân trọng cảm ơn Cục Xuất Nhập khẩu Bộ Công Thương đã rất nhanh chóng giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp hội viên có thể tham khảo công văn số 707/XNK-XXHH nêu trên tại đây.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác