Ngày 10/7/2014, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh .TRC thông báo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2014.

Theo đó, kế hoạch lợi nhuận cả năm 2014 là 121 tỉ đồng. Cao su Tây Ninh đã hoàn thành 65,9% chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm.

Sản lượng khai thác và sản lượng chế biến lần lượt chiếm 37,9% và 29,8% so với kế hoạch.

Cao su Tây Ninh đạt 80 tỉ lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2014

(Nguồn: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh)

Tồn kho đạt 1.309 tấn, hơn 261 tấn so với kế hoạch đề ra.

Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển cao su tại Campuchia tiến hành chuẩn bị đất, trồng mới và trồng cây thảm phủ. Dự định đến cuối năm 2014 sẽ có tổng cộng 1.600 ha được trồng mới.

Theo Gafin.vn

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác