Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27900 Gia Lai – TP.Pleiku +300
Mủ cao su RSS3 27900 Bình Phước – Lộc Ninh +300
Mủ cao su RSS3 27900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +300
Mủ cao su RSS3 27900 Bình Dương – Bến Cát +300
Mủ cao su RSS3 27900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +300
Mủ cao su RSS3 27900 Kon Tum – TP.Kon Tum +300
Mủ cao su RSS3 27900 Đắk Lắk – Buôn Đôn +300
Mủ cao su RSS3 27900 Đắk Nông – Đắk Mil +300
Mủ cao su RSS3 27900 Quảng Trị – Vĩnh Linh +300
Mủ cao su RSS3 27900 Quảng Bình – Bố Trạch +300
Cao su SVR10 22800 Gia Lai – TP.Pleiku +300
Cao su SVR10 22800 Bình Phước – Lộc Ninh +300
Cao su SVR10 22800 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +300
Cao su SVR10 22800 Bình Dương – Bến Cát +300
Cao su SVR10 22800 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +300
Cao su SVR10 22800 Kon Tum – TP.Kon Tum +300
Cao su SVR10 22800 Đắk Lắk – Buôn Đôn +300
Cao su SVR10 22800 Đắk Nông – Đắk Mil +300
Cao su SVR10 22800 Quảng Trị – Vĩnh Linh +300
Cao su SVR10 22800 Quảng Bình – Bố Trạch +300
Cao su SVR3L 27700 Gia Lai – TP.Pleiku +300
Cao su SVR3L 27700 Bình Phước – Lộc Ninh +300
Cao su SVR3L 27700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +300
Cao su SVR3L 27700 Bình Dương – Bến Cát +300
Cao su SVR3L 27700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +300
Cao su SVR3L 27700 Kon Tum – TP.Kon Tum +300
Cao su SVR3L 27700 Đắk Lắk – Buôn Đôn +300
Cao su SVR3L 27700 Đắk Nông – Đắk Mil +300
Cao su SVR3L 27700 Quảng Trị – Vĩnh Linh +300
Cao su SVR3L 27700 Quảng Bình – Bố Trạch +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Gia Lai – TP.Pleiku +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Đắk Lắk – Buôn Đôn +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Quảng Trị – Vĩnh Linh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Phú Yên – Sông Hinh +100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác