Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27000 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su RSS3 27000 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su RSS3 27000 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su RSS3 27000 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su RSS3 27000 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Cao su SVR10 22100 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Cao su SVR10 22100 Bình Dương – Bến Cát +100
Cao su SVR10 22100 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Cao su SVR10 22100 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Cao su SVR10 22100 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Cao su SVR3L 26800 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Cao su SVR3L 26800 Bình Dương – Bến Cát +100
Cao su SVR3L 26800 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Cao su SVR3L 26800 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Cao su SVR3L 26800 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác