Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27700 Gia Lai – TP.Pleiku -400
Mủ cao su RSS3 27700 Bình Phước – Lộc Ninh -400
Mủ cao su RSS3 27700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -400
Mủ cao su RSS3 27700 Bình Dương – Bến Cát -400
Mủ cao su RSS3 27700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -400
Mủ cao su RSS3 27700 Kon Tum – TP.Kon Tum -400
Mủ cao su RSS3 27700 Đắk Lắk – Buôn Đôn -400
Mủ cao su RSS3 27700 Đắk Nông – Đắk Mil -400
Mủ cao su RSS3 27700 Quảng Trị – Vĩnh Linh -400
Mủ cao su RSS3 27700 Quảng Bình – Bố Trạch -400
Cao su SVR10 22600 Gia Lai – TP.Pleiku -400
Cao su SVR10 22600 Bình Phước – Lộc Ninh -400
Cao su SVR10 22600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -400
Cao su SVR10 22600 Bình Dương – Bến Cát -400
Cao su SVR10 22600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -400
Cao su SVR10 22600 Kon Tum – TP.Kon Tum -400
Cao su SVR10 22600 Đắk Lắk – Buôn Đôn -400
Cao su SVR10 22600 Đắk Nông – Đắk Mil -400
Cao su SVR10 22600 Quảng Trị – Vĩnh Linh -400
Cao su SVR10 22600 Quảng Bình – Bố Trạch -400
Cao su SVR3L 27500 Gia Lai – TP.Pleiku -400
Cao su SVR3L 27500 Bình Phước – Lộc Ninh -400
Cao su SVR3L 27500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -400
Cao su SVR3L 27500 Bình Dương – Bến Cát -400
Cao su SVR3L 27500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -400
Cao su SVR3L 27500 Kon Tum – TP.Kon Tum -400
Cao su SVR3L 27500 Đắk Lắk – Buôn Đôn -400
Cao su SVR3L 27500 Đắk Nông – Đắk Mil -400
Cao su SVR3L 27500 Quảng Trị – Vĩnh Linh -400
Cao su SVR3L 27500 Quảng Bình – Bố Trạch -400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Phú Yên – Sông Hinh -100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác