Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27700 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su RSS3 27700 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su RSS3 27700 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su RSS3 27700 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su RSS3 27700 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Cao su SVR10 22600 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Cao su SVR10 22600 Bình Dương – Bến Cát -200
Cao su SVR10 22600 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Cao su SVR10 22600 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Cao su SVR10 22600 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Cao su SVR3L 27500 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Cao su SVR3L 27500 Bình Dương – Bến Cát -100
Cao su SVR3L 27500 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Cao su SVR3L 27500 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Cao su SVR3L 27500 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10600 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10600 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10600 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10600 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10600 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10600 Phú Yên – Sông Hinh -100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác