Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27800 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su RSS3 27800 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su RSS3 27800 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su RSS3 27800 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su RSS3 27800 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 22700 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR10 22700 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 22700 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 22700 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 22700 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 27600 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 27600 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 27600 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 27600 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 27600 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10900 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10900 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10900 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10900 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10900 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10900 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác