Tháng 3/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 37,629.50 176.54
SVR L 35,344.85 165.82
SVR 5 29,328.27 137.59
SVR GP 29,152.53 136.77
SVR 10 28,749.35 134.88
SVR 20 28,635.64 134.35
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.315 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác