Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 30400 Bình Phước – Lộc Ninh -400
Mủ cao su RSS3 30400 Bình Dương – Bến Cát -400
Mủ cao su RSS3 30400 Kon Tum – TP.Kon Tum -400
Mủ cao su RSS3 30400 Đắk Nông – Đắk Mil -400
Mủ cao su RSS3 30400 Quảng Bình – Bố Trạch -400
Cao su SVR10 24800 Bình Phước – Lộc Ninh -400
Cao su SVR10 24800 Bình Dương – Bến Cát -400
Cao su SVR10 24800 Kon Tum – TP.Kon Tum -400
Cao su SVR10 24800 Đắk Nông – Đắk Mil -400
Cao su SVR10 24800 Quảng Bình – Bố Trạch -400
Cao su SVR3L 30100 Bình Phước – Lộc Ninh -500
Cao su SVR3L 30100 Bình Dương – Bến Cát -500
Cao su SVR3L 30100 Đắk Nông – Đắk Mil -500
Cao su SVR3L 30100 Quảng Bình – Bố Trạch -500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11400 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11400 Bình Dương – Bến Cát -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11400 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11400 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11400 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11400 Phú Yên – Sông Hinh -200

Nguồn: Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác