Tháng 5

Giá chào bán

VND/Kg

US Cents/Kg

SVR CV

52,680.97

249.97

SVR L

49,604.33

235.37

SVR 5

38,841.23

184.30

SVR GP

38,647.02

183.38

SVR 10

38,197.28

181.24

SVR 20

38,074.62

180.66

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.075 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác