Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 26600 Gia Lai – TP.Pleiku -200
Mủ cao su RSS3 26600 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Mủ cao su RSS3 26600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -200
Mủ cao su RSS3 26600 Bình Dương – Bến Cát -200
Mủ cao su RSS3 26600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -200
Mủ cao su RSS3 26600 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Mủ cao su RSS3 26600 Đắk Lắk – Buôn Đôn -200
Mủ cao su RSS3 26600 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Mủ cao su RSS3 26600 Quảng Trị – Vĩnh Linh -200
Mủ cao su RSS3 26600 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Cao su SVR10 21700 Gia Lai – TP.Pleiku -200
Cao su SVR10 21700 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Cao su SVR10 21700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -200
Cao su SVR10 21700 Bình Dương – Bến Cát -200
Cao su SVR10 21700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -200
Cao su SVR10 21700 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Cao su SVR10 21700 Đắk Lắk – Buôn Đôn -200
Cao su SVR10 21700 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Cao su SVR10 21700 Quảng Trị – Vĩnh Linh -200
Cao su SVR10 21700 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Cao su SVR3L 26400 Gia Lai – TP.Pleiku -200
Cao su SVR3L 26400 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Cao su SVR3L 26400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -200
Cao su SVR3L 26400 Bình Dương – Bến Cát -200
Cao su SVR3L 26400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -200
Cao su SVR3L 26400 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Cao su SVR3L 26400 Đắk Lắk – Buôn Đôn -200
Cao su SVR3L 26400 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Cao su SVR3L 26400 Quảng Trị – Vĩnh Linh -200
Cao su SVR3L 26400 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác