Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27700 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su RSS3 27700 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su RSS3 27700 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su RSS3 27700 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su RSS3 27700 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 22600 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR10 22600 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 22600 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 22600 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 22600 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 27500 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 27500 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 27500 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 27500 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 27500 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10600 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10600 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10600 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10600 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10600 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10600 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác