Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 28900 Gia Lai – TP.Pleiku +600
Mủ cao su RSS3 28900 Bình Phước – Lộc Ninh +600
Mủ cao su RSS3 28900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +600
Mủ cao su RSS3 28900 Bình Dương – Bến Cát +600
Mủ cao su RSS3 28900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +600
Mủ cao su RSS3 28900 Kon Tum – TP.Kon Tum +600
Mủ cao su RSS3 28900 Đắk Lắk – Buôn Đôn +600
Mủ cao su RSS3 28900 Đắk Nông – Đắk Mil +600
Mủ cao su RSS3 28900 Quảng Trị – Vĩnh Linh +600
Mủ cao su RSS3 28900 Quảng Bình – Bố Trạch +600
Cao su SVR10 23600 Gia Lai – TP.Pleiku +500
Cao su SVR10 23600 Bình Phước – Lộc Ninh +500
Cao su SVR10 23600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +500
Cao su SVR10 23600 Bình Dương – Bến Cát +500
Cao su SVR10 23600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +500
Cao su SVR10 23600 Kon Tum – TP.Kon Tum +500
Cao su SVR10 23600 Đắk Lắk – Buôn Đôn +500
Cao su SVR10 23600 Đắk Nông – Đắk Mil +500
Cao su SVR10 23600 Quảng Trị – Vĩnh Linh +500
Cao su SVR10 23600 Quảng Bình – Bố Trạch +500
Cao su SVR3L 28700 Gia Lai – TP.Pleiku +600
Cao su SVR3L 28700 Bình Phước – Lộc Ninh +600
Cao su SVR3L 28700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +600
Cao su SVR3L 28700 Bình Dương – Bến Cát +600
Cao su SVR3L 28700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +600
Cao su SVR3L 28700 Kon Tum – TP.Kon Tum +600
Cao su SVR3L 28700 Đắk Lắk – Buôn Đôn +600
Cao su SVR3L 28700 Đắk Nông – Đắk Mil +600
Cao su SVR3L 28700 Quảng Trị – Vĩnh Linh +600
Cao su SVR3L 28700 Quảng Bình – Bố Trạch +600
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Gia Lai – TP.Pleiku +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Bình Dương – Bến Cát +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Đắk Lắk – Buôn Đôn +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Quảng Trị – Vĩnh Linh +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Phú Yên – Sông Hinh +200

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác