Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 30100 Gia Lai – TP.Pleiku +800
Mủ cao su RSS3 30100 Bình Phước – Lộc Ninh +800
Mủ cao su RSS3 30100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +800
Mủ cao su RSS3 30100 Bình Dương – Bến Cát +800
Mủ cao su RSS3 30100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +800
Mủ cao su RSS3 30100 Kon Tum – TP.Kon Tum +800
Mủ cao su RSS3 30100 Đắk Lắk – Buôn Đôn +800
Mủ cao su RSS3 30100 Đắk Nông – Đắk Mil +800
Mủ cao su RSS3 30100 Quảng Trị – Vĩnh Linh +800
Mủ cao su RSS3 30100 Quảng Bình – Bố Trạch +800
Cao su SVR10 24600 Gia Lai – TP.Pleiku +600
Cao su SVR10 24600 Bình Phước – Lộc Ninh +600
Cao su SVR10 24600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +600
Cao su SVR10 24600 Bình Dương – Bến Cát +600
Cao su SVR10 24600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +600
Cao su SVR10 24600 Kon Tum – TP.Kon Tum +600
Cao su SVR10 24600 Đắk Lắk – Buôn Đôn +600
Cao su SVR10 24600 Đắk Nông – Đắk Mil +600
Cao su SVR10 24600 Quảng Trị – Vĩnh Linh +600
Cao su SVR10 24600 Quảng Bình – Bố Trạch +600
Cao su SVR3L 29900 Gia Lai – TP.Pleiku +800
Cao su SVR3L 29900 Bình Phước – Lộc Ninh +800
Cao su SVR3L 29900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +800
Cao su SVR3L 29900 Bình Dương – Bến Cát +800
Cao su SVR3L 29900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +800
Cao su SVR3L 29900 Kon Tum – TP.Kon Tum +800
Cao su SVR3L 29900 Đắk Lắk – Buôn Đôn +800
Cao su SVR3L 29900 Đắk Nông – Đắk Mil +800
Cao su SVR3L 29900 Quảng Trị – Vĩnh Linh +800
Cao su SVR3L 29900 Quảng Bình – Bố Trạch +800
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Gia Lai – TP.Pleiku +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Bình Dương – Bến Cát +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Đắk Lắk – Buôn Đôn +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Quảng Trị – Vĩnh Linh +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Phú Yên – Sông Hinh +200

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác