Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 29300 Bình Phước – Lộc Ninh -600
Mủ cao su RSS3 29300 Bình Dương – Bến Cát -600
Mủ cao su RSS3 29300 Kon Tum – TP.Kon Tum -600
Mủ cao su RSS3 29300 Đắk Nông – Đắk Mil -600
Mủ cao su RSS3 29300 Quảng Bình – Bố Trạch -600
Cao su SVR10 24000 Bình Phước – Lộc Ninh -400
Cao su SVR10 24000 Bình Dương – Bến Cát -400
Cao su SVR10 24000 Kon Tum – TP.Kon Tum -400
Cao su SVR10 24000 Đắk Nông – Đắk Mil -400
Cao su SVR10 24000 Quảng Bình – Bố Trạch -400
Cao su SVR3L 29100 Bình Phước – Lộc Ninh -600
Cao su SVR3L 29100 Bình Dương – Bến Cát -600
Cao su SVR3L 29100 Kon Tum – TP.Kon Tum -600
Cao su SVR3L 29100 Đắk Nông – Đắk Mil -600
Cao su SVR3L 29100 Quảng Bình – Bố Trạch -600
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Bình Phước – Lộc Ninh -300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Bình Dương – Bến Cát -300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Kon Tum – TP.Kon Tum -300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Đắk Nông – Đắk Mil -300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Quảng Bình – Bố Trạch -300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Phú Yên – Sông Hinh -300

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác