Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 28300 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su RSS3 28300 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su RSS3 28300 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su RSS3 28300 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su RSS3 28300 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Cao su SVR10 23100 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR10 23100 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 23100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 23100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 23100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 28100 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Cao su SVR3L 28100 Bình Dương – Bến Cát +100
Cao su SVR3L 28100 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Cao su SVR3L 28100 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Cao su SVR3L 28100 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11100 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11100 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11100 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác