Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 29400 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Mủ cao su RSS3 29400 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su RSS3 29400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su RSS3 29400 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su RSS3 29400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su RSS3 29400 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su RSS3 29400 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su RSS3 29400 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su RSS3 29400 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su RSS3 29400 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 24000 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 24000 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR10 24000 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR10 24000 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 24000 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 24000 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 24000 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 24000 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 24000 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 24000 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 29200 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 29200 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 29200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 29200 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 29200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 29200 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 29200 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 29200 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 29200 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 29200 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác