Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 28500 Gia Lai – TP.Pleiku +100
Mủ cao su RSS3 28500 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su RSS3 28500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +100
Mủ cao su RSS3 28500 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su RSS3 28500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +100
Mủ cao su RSS3 28500 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su RSS3 28500 Đắk Lắk – Buôn Đôn +100
Mủ cao su RSS3 28500 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su RSS3 28500 Quảng Trị – Vĩnh Linh +100
Mủ cao su RSS3 28500 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Cao su SVR10 23300 Gia Lai – TP.Pleiku +100
Cao su SVR10 23300 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Cao su SVR10 23300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +100
Cao su SVR10 23300 Bình Dương – Bến Cát +100
Cao su SVR10 23300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +100
Cao su SVR10 23300 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Cao su SVR10 23300 Đắk Lắk – Buôn Đôn +100
Cao su SVR10 23300 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Cao su SVR10 23300 Quảng Trị – Vĩnh Linh +100
Cao su SVR10 23300 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Cao su SVR3L 28300 Gia Lai – TP.Pleiku +100
Cao su SVR3L 28300 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Cao su SVR3L 28300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +100
Cao su SVR3L 28300 Bình Dương – Bến Cát +100
Cao su SVR3L 28300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +100
Cao su SVR3L 28300 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Cao su SVR3L 28300 Đắk Lắk – Buôn Đôn +100
Cao su SVR3L 28300 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Cao su SVR3L 28300 Quảng Trị – Vĩnh Linh +100
Cao su SVR3L 28300 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Gia Lai – TP.Pleiku +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Đắk Lắk – Buôn Đôn +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Quảng Trị – Vĩnh Linh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Phú Yên – Sông Hinh +100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác