Tháng 8/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,085.98 193.32
SVR L 39,953.17 183.52
SVR 5 32,192.71 147.88
SVR GP 32,023.78 147.10
SVR 10 31,622.56 145.26
SVR 20 31,506.41 144.72
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác