Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 28600 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su RSS3 28600 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su RSS3 28600 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su RSS3 28600 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su RSS3 28600 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 23400 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR10 23400 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 23400 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 23400 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 23400 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 28400 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 28400 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 28400 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 28400 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 28400 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác