Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 26800 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su RSS3 26800 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su RSS3 26800 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su RSS3 26800 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su RSS3 26800 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 21900 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR10 21900 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 21900 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 21900 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 21900 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 26600 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 26600 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 26600 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 26600 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 26600 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác