Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 30700 Bình Phước – Lộc Ninh +400
Mủ cao su RSS3 30700 Bình Dương – Bến Cát +400
Mủ cao su RSS3 30700 Kon Tum – TP.Kon Tum +400
Mủ cao su RSS3 30700 Đắk Nông – Đắk Mil +400
Mủ cao su RSS3 30700 Quảng Bình – Bố Trạch +400
Cao su SVR10 25100 Bình Phước – Lộc Ninh +400
Cao su SVR10 25100 Bình Dương – Bến Cát +400
Cao su SVR10 25100 Kon Tum – TP.Kon Tum +400
Cao su SVR10 25100 Đắk Nông – Đắk Mil +400
Cao su SVR10 25100 Quảng Bình – Bố Trạch +400
Cao su SVR3L 30500 Bình Phước – Lộc Ninh +500
Cao su SVR3L 30500 Bình Dương – Bến Cát +500
Cao su SVR3L 30500 Kon Tum – TP.Kon Tum +500
Cao su SVR3L 30500 Đắk Nông – Đắk Mil +500
Cao su SVR3L 30500 Quảng Bình – Bố Trạch +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11400 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11400 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11400 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11400 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11400 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11400 Phú Yên – Sông Hinh +100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác