Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27100 Bình Phước – Lộc Ninh +600
Mủ cao su RSS3 27100 Bình Dương – Bến Cát +600
Mủ cao su RSS3 27100 Kon Tum – TP.Kon Tum +600
Mủ cao su RSS3 27100 Đắk Nông – Đắk Mil +600
Mủ cao su RSS3 27100 Quảng Bình – Bố Trạch +600
Cao su SVR10 22100 Bình Phước – Lộc Ninh +400
Cao su SVR10 22100 Bình Dương – Bến Cát +400
Cao su SVR10 22100 Kon Tum – TP.Kon Tum +400
Cao su SVR10 22100 Đắk Nông – Đắk Mil +400
Cao su SVR10 22100 Quảng Bình – Bố Trạch +400
Cao su SVR3L 26900 Bình Phước – Lộc Ninh +500
Cao su SVR3L 26900 Bình Dương – Bến Cát +500
Cao su SVR3L 26900 Kon Tum – TP.Kon Tum +500
Cao su SVR3L 26900 Đắk Nông – Đắk Mil +500
Cao su SVR3L 26900 Quảng Bình – Bố Trạch +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Phú Yên – Sông Hinh +100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác