Thị trường

Giá Xuất xứ

Shanghai Ju Yi

13,700 yuan / ton Vietnam

Shanghai Ju Yi

14,600 yuan / ton Thailand

Shanghai Ju Yi

13,500 yuan / ton Hainan
Xinbao oil 12,600 yuan / ton

Xinbao oil 11,800 yuan / ton

Yunnan

Xinbao oil 12,100 yuan / ton

Yunnan

Xinbao oil 13,400 yuan / ton

Yunnan

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác