Doanh thu kinh doanh cao su Tập đoàn cao su Việt Nam lũy kế đến 15/8 đạt 6.261,7 tỷ đồng, bằng 41,2% kế hoạch năm 2014.
Tính đến ngày 15/8, tập đoàn cao su Việt Nam (VRG) đã khai thác được 114.397 tấn mủ, đạt 44,1% kế hoạch năm 2014.

Tiến độ khai thác VRG bằng 96,7% so với tiến độ cùng kỳ năm 2013, trong đó bình quân các công ty miền Đông Nam bộ đạt 46,6% (bằng 97,3% so tiến độ cùng kỳ năm 2013), khu vực Tây Nguyên đạt 40% (bằng 98,1% so cùng kỳ 2013), khu vực duyên hải miền Trung đạt 48,3% (bằng 87% cùng kỳ 2013).

VRG thu mua được 29.352 tấn (43,1% kế hoạch năm), cao hơn 1.115 tấn so cùng kỳ 2013. Sản lượng chế biến 149.742 tấn; tiêu thụ 148.138 tấn, trong đó xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu 67.462 tấn, tiêu thụ nội địa 80.676 tấn.

Doanh thu kinh doanh cao su VRG lũy kế đến 15/08 đạt 6.261,7 tỷ đồng, bằng 41,2% kế hoạch năm 2014.

Theo Gafin.vn

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác