Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm 13/11 tăng 600-700đ/kg so với hôm 12/11.

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 13/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 13/11 Ngày 12/11 Thay đổi
SVR 3L 28400 27800 600
SVR 20 23200 22600 600
SVR 10 23400 22800 600

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 13/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 13/11 Ngày 12/11 Thay đổi
SVR 5 24100 23500 600
SVR L 28600 27900 700

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 13/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 13/11 Ngày 12/11 Thay đổi
RSS1 29100 28400 700
RSS3 28600 28000 600

Nguồn: AgroMonitor

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác