Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm 15/10 tăng 700-900đ/kg so với hôm 14/10.

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 15/10

Chủng loại Ngày 15/10 Ngày 14/10 Thay đổi
SVR 3L 27700 26800 900
SVR 20 22600 21900 700
SVR 10 22800 22100 700

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 15/10

Chủng loại Ngày 15/10 Ngày 14/10 Thay đổi
SVR 5 23500 22700 800
SVR L 27800 26900 900

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 15/10

Chủng loại Ngày 15/10 Ngày 14/10 Thay đổi
RSS1 28400 27500 900
RSS3 27900 27000 900

Theo AgroMonitor

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác