Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm 25/8 tăng 200-300đ/kg so với hôm 22/8  

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 25/8

Chủng loại Ngày 25/8 Ngày 22/8 Thay đổi
SVR 3L 31300 31000 300
SVR 20 25600 25300 300
SVR 10 25800 25600 200

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 25/8

Chủng loại Ngày 25/8 Ngày 22/8 Thay đổi
SVR 5 26500 26300 200
SVR L 31500 31200 300

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 25/8

Chủng loại

Ngày 25/8 Ngày 22/8 Thay đổi
RSS1 32100 31800 300
RSS3

31500

31300 200

Nguồn: AgroMonitor

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác