Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên ngày 21/5 giảm 400-500đ/kg so với hôm 20/5.   

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 21/5

Chủng loại Ngày 21/5 Ngày 20/5 Thay đổi
SVR 3L 43100 43500 -400
SVR 20 35400 35800 -400
SVR 10 35500 36000 -500

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 21/5

Chủng loại Ngày 21/5 Ngày 20/5 Thay đổi
SVR 5 36100 36600 -500
SVR L 45600 46100 -500

Giá cao su RSS1; RSS3 tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 21/5

Chủng loại Ngày 21/5 Ngày 20/5 Thay đổi
RSS1 44100 44500 -400
RSS3 43400 43800 -400

Nguồn: AgroMonitor 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác