Theo Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối (CB NLTS NM), Bộ NN&PTNT, để kiên trì phát triển ngành cao su bền vững, việc phát triển thị trường trong nước là một trong những mục tiêu trọng yếu để tái cơ cấu ngành cao su theo hướng nâng cao giá trị gia tăng.

Sản xuất bóng thể thao tại Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru – một trong những đơn vị thuộc VRG sản xuất sản phẩm cao su công nghiệp. Ảnh: Vũ Phong

Sản xuất bóng thể thao tại Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru – một trong những đơn vị thuộc VRG sản xuất sản phẩm cao su công nghiệp. Ảnh: Vũ Phong

Về giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ cao su trong nước, Cục CB NLTS NM đề nghị trước hết là thực hiện quy hoạch và rà soát quy hoạch phát triển sản xuất, chế biến cao su sơ chế gắn với vùng nguyên liệu và thị trường. Song song đó là nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sản phẩm cao su sơ chế theo hướng cân đối giữa các nhóm sản phẩm, tập trung vào những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và cung cấp nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến sản phẩm cao su trong nước.

Ngoài ra cần ban hành các quy định bắt buộc về kiểm phẩm, kiểm tra chất lượng cao su sơ chế trước khi ra thị trường, bên cạnh việc đẩy mạnh đầu tư sản xuất sản phẩm phù hợp với yêu cầu nhà sản xuất trong nước.

Về giải pháp phát triển chế biến sản phẩm cao su công nghiệp, Cục CB NLTS NM đề nghị cần đầu tư mở rộng các cơ sở chế biến hiện có, nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung đầu tư các sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ các ngành công nghiệp và dân dụng.

Đối với các cơ sở chế biến cao su thiên nhiên, nhiều ý kiến tại Hội thảo bàn về giải pháp phát triển cao su trong nước do Bộ NN&PTNT tổ chức vào tháng 8/2014 đề nghị kiên quyết không cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án chế biến cao su không nằm trong quy hoạch khi chưa có sự cho phép của cơ quan thẩm quyền.

Tại Hội thảo, đại diện các nhà sản xuất cao su công nghiệp đề nghị Nhà nước cần ưu đãi vốn vay trong giai đoạn đầu tư cơ sở sơ chế cũng như sản phẩm cao su, tiếp tục duy trì chương trình kích cầu, hỗ trợ lãi suất và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn vay.

Các đại biểu còn đề nghị cần ban hành các chính sách đặc thù để thu hút đối tác nước ngoài có sẵn thương hiệu mạnh, thị trường và nguồn vốn lớn để liên doanh, liên kết đầu tư sản xuất các sản phẩm cao su công nghiệp nặng như lốp xe, băng tải, ống cao su… tại VN.

Về vướng mắc giữa nhà cung cấp nguyên liệu và bên sản xuất sản phẩm, Cục CB NLTS NM đề nghị cần triển khai nhân rộng mô hình liên kết: Nhà sản xuất cam kết cung cấp nguyên liệu ổn định cho nhà chế biến thông qua hợp đồng dài hạn. Ngoài ra có thể thực hiện hình thức liên doanh giữa 2 bên thông qua hình thức công ty cổ phẩn, để nhà sản xuất nguyên liệu trở thành nhà chế biến sâu.

Quốc Khánh

Theo Tạp chí CSVN

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác