Tháng 9 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 46,975.23 221.79
SVR L 43,164.20 203.80
SVR 5 35,501.07 167.62
SVR GP 35,305.90 166.69
SVR 10 34,853.91 164.56
SVR 20 34,720.37 163.93
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.180VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác