Tháng 11 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 40,087.85 189.00
SVR L 36,970.94 174.31
SVR 5 30,315.35 142.93
SVR GP 30,119.90 142.01
SVR 10 29,667.28 139.87
SVR 20 29,543.83 139.29
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.210 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác